رهگیری مرسولات

ورود به پرتال مشتریانخدمات چارتری

خدمات چارتری هماکو خدمات بار هوایی

پروازهای چارتری به پروازهای گفته می شود که بنا به سفارش یک ارگان یا شرکت یا سازمانی به اجاره در می آید. این نوع پروازها به صورت یک طرفه،دوطرفه(رفت و برگشت) با قراردادی مدت دار با یک ایرلاین انجام می شود.
به عنوان مثال هواپیمایی آبان یک قرارداد چارتر را با یک شرکت فرضی منعقد می کند که در تاریخی مشخص کالاهای آن شرکت را از شهری به شهر دیگر و یا از کشوری به کشور دیگر انتقال دهد.

فلذا شرکت هماکو با توجه به امتیاز نمایندگی انحصاری هواپیمایی آبان  مفتخر است ، خدمات چارتری خود را به کلیه شرکت ها و ارگان ها بصورت ویژه ارائه نماید . 

iran-airline-homa-homaco-omanair-abanair-cargo-cureir