رهگیری مرسولات

ورود به پرتال مشتریانخدمات لجستیک

مدیریت زنجیره تامین ما منجر به اثر بخشی و بهره وری در شرکت شماست .

  • خرید
  • دریافت کالا
  • بسته بندی
  • انبارداری
  • انبارداری سردخانه ای
  • تهیه مدارک
  • برچسب زدن
  • توزیع
iran-airline-homa-homaco-omanair-abanair-cargo-cureir