رهگیری مرسولات

ورود به پرتال مشتریانحمل دریایی

خدمات حمل دریایی بار هما کو حمل سریع و آسان چین جبل علی جبلعلی

هماکو با دارا بودن قراردادهای رسمی همکاری و بهره گیری از کریرها و شرکتهای بزرگ دریایی در اغلب کشورهای دنیا همواره توانسته سرویسها و مشاورهای مناسبی را جهت حمل کالاهای وارداتی یا صادراتی در بخش در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد . همکاری طولانی با شرکتهای بزرگ صنعتی و بازرگانی مؤید سرویسهای مناسب هماکو به مشتریان محترم میباشد از جمله فعالیهای هماکو در این خصوص میتوان به ارائه سرویسهای زیر اشاره کرد .

  • خرده بار
  • کانتینر
  • ترانزیت
  • کالاهای ترکیبی
  • کالاهای فاسد شدنی

 

iran-airline-homa-homaco-omanair-abanair-cargo-cureir