رهگیری مرسولات

ورود به پرتال مشتریانباشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان هما کو همیشه در کنار مشتریان

با توجه به اهميت مشتريان و لزوم ارتباط بيش از پيش با اين عزيزان، باشگاه مشتريان شرکت هماکو طراحي و راه اندازي گرديد.

اميد داريم بتوانيم ضمن تعامل بيشتر و ايجاد محيطي گرم  و پويا ارتباط نزديکتري با شما برقرار نماييم و ضمن معرفي خدمات و محصولات شرکت هما کو واجراي طرح هاي جذاب و متنوع با اهداي جوايز ارزنده از شما قدرداني کنيم.

وفاداري مشتريان گرامي به شرکت هماکو براي ما مهم است و تمام تلاش خود را جزم کرده ايم تا ضمن خلق محصولات جديد و ارتقاي کيفيت خدمات فعلي با توجه به نياز و شايستگي شما، از نظرات و انتقادات و پيشنهادات شما در راستاي اين هدف استفاده نماييم.

iran-airline-homa-homaco-omanair-abanair-cargo-cureir